Ung i förbundet

Som ung elektriker och medlem i Elektrikerna finns det många möjligheter för dig att engagera dig! Nedan berättar vår Centralt Ungdomsansvarige Jonas Eriksson om  ungdomsverksamheten.

Ungdomsverksamts mål och syfte

Min vision för Elektrikerförbundets ungdomsverksamhet är att vi ska bli en folkrörelse igen. Vi behöver gå från att medlemmar ser fackförbund som ett försäkringsbolag, som bara jobbar med nödlösning när något går fel, till en demokratisk rörelse som bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet. Fackföreningsrörelsen bildades inte för att arbetarna kände att de behövde ett försäkringsbolag, utan för att ge dem verktyg och möjlighet att kunna påverka på sin arbetsplats och i samhället.

Genom den kollektiva styrkan kan vi förbättra och utveckla villkoren vi har på arbetsmarknaden. För att vi ska kunna gå tillbaka till en sådan rörelse krävs det en bred och omfattande utbildningssatsning på framförallt de ungdomar som ska ut i arbetslivet. Våra medlemmar ska veta sina rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Som ung i Elektrikerförbundet kan du delta i ungdomsträffar, gå kurser och vara med på ungdomskonferenser eller forum. Vi behöver också alltid folk om du vill hålla i skolinformation och berätta om facket i våra gymnasieskolor. Är du intresserad av att engagera dig i ungdomsverksamheten är det bara att höra av dig till förbundet eller direkt till mig.

Engagera dig i ungdomsverksamheten

Det behövs ett forum där vi kan synas

Det behövs också ett forum där vi kan synas ut mot allmänheten och våra unga medlemmar. Vi har därför beslutat att skapa en ungdoms-Facebooksida i Elektrikerförbundets namn, där vi kommer jobba för att nå ut till så många unga arbetare som möjligt, både medlemmar och icke medlemmar. Vi kommer att dela med oss av saker som Elektrikernas ungdomsverksamhet gör, saker som kommer att ske, och vad som händer i Sverige vilket kommer direkt eller indirekt påverka ungas vardag på ett eller annat sätt. Sidan kommer framförallt drivas av den Centralt Ungdomsansvarige.

Under hösten 2018 höll vi en namntävling, där alla medlemmar i Elektrikerförbundet kunde delta och skicka in namnförslag. I namntävlingen fick vi in hela 68 olika förslag! Det fanns många jättebra förslag och dessa ledde till många bra samtal i jurygruppen. Till slut kom juryn fram till en vinnare: "Framtidens Elektriker"! Det är ungdomarna som är framtidens elektriker och därmed framtiden även för Elektrikerförbundet. Det vinnande förslaget fångar just detta och blir namnet på vår Facebooksida.

Följ Framtidens Elektriker


Jonas Eriksson

Centralt Ungdomsansvarig för Elektrikerna

Granskad: