Elektrikernas kollektivavtal

Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan Elektrikerna och din arbetsgivare, och nästan allt som rör din anställning regleras i kollektivavtalet.

Att din arbetsgivare skrivit på kollektivavtalet är en garanti att du får rätt lön, semesterersättning, övertidsersättning, sjuklön, försäkringsskydd, avtalspension och arbetstidsförkortning med mera. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats behöver inte du själv förhandla om detta, allt finns redan reglerat i kollektivavtalet.

Vi har som mål att ständigt förbättra villkoren i kollektivavtalen och förhandlar om dessa varje avtalsrörelse. Då kollektivavtalet uppdateras efter varje avtalsperiod är det viktigt att du har koll på vad som gäller på din arbetsplats – ladda ned och läs ditt avtal nedan!

OBS! Alla kollektivavtalen är förlängda då 2020 års avtalsrörelse blev uppskjuten på grund av situationen på arbetsmarknaden till följd av corona. Läs mer om detta på Avtal2020.

 

 

 • Installationsavtalet (3,56 MB)

  Installationsavtalet är det kollektivavtal som de flesta av våra medlemmar går på och är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Medlemmarna som går under Installationsavtalet jobbar med elektriska installationsarbeten.

  Avtalet gäller för tiden 2017-05-01–2020-04-30.


  Ladda ned och läs överenskommelsen med Elektriska Installatörsorganisationen EIO om det nya karensavdraget och vad som gäller på Installationsavtalet.
  Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01.

  Parterna har träffat en överenskommelse om ändringar i bilaga 8 i Installationsavtalet. Detta innebär ändringar i Elsäkerhetsavtalet och vissa förhållanden vid inlåning/inhyrning.
  Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01.
  Ladda ned och läs överenskommelsen.

  Till Installationsavtalet finns också en bilaga som reglerar medbestämmande på arbetsplatsen. Ladda ned och läs Utvecklingsavtalet.

 • Kraftverksavtalet (1,91 MB)

  Kraftverksavtalet är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och Energiföretagens arbetsgivareförening. De som jobbar på avtalet håller på med distribution eller produktion av energi.

  Avtalet gäller för tiden 2017-05-01–2020-04-30.

  Ladda ned och läs överenskommelsen med Energiföretagens arbetsgivareförening om det nya karensavdraget och vad som gäller på Kraftverksavtalet.
  Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01.

 • Thyssenavtalet (2,69 MB)

  Thyssenavtalet är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och Teknikarbetsgivarna. De som går under kollektivavtalet jobbar på företaget ThyssenKrupp Elevator Sverige AB. De arbetar framförallt med hissar och rulltrappor, nyinstallation, service, underhålls- och modernisering samt andra förekommande/tillhörande arbeten inom företaget.

  Avtalet gäller för tiden 2017-05-01–2020-04-30.

  Ladda ned och läs överenskommelsen med Teknikarbetsgivarna om det nya karensavdraget och vad som gäller på Thyssenavtalet.
  Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01.

 • Sector Alarmavtalet (1,45 MB)

  Sector Alarmavtalet är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och Sector Alarm Service AB och gäller för arbetare på företaget Sector Alarm Service AB.

  Avtalet gäller för tiden 2017-05-01–2020-04-30.

  Ladda ned och läs överenskommelsen med Sector Alarm Service AB om det nya karensavdraget och vad som gäller på Sector Alarmavtalet.
  Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01.

 • Larm- och Säkerhetsteknikavtalet (1,09 MB)

  Larm- och Säkerhetsteknikavtalet är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet, Seko och Installatörsföretagen. Medlemmarna som går under Larm- och Säkerhetsteknikavtalet jobbar med mindre larmanläggningar.

  Avtalet gäller för tiden 2017-06-01–2020-05-31.

  Ladda ned och läs överenskommelsen med Seko och Installatörsföretagen om det nya karensavdraget och vad som gäller på Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.
  Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01.

 • Larm- och Säkerhetsavtalet (417 kB)

  Larm- och Säkerhetsavtalet är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och STANLEY Security Sverige AB. Medlemmarna som går under avtalet är tekniker och jobbar med att installera och serva avancerade larm och säkerhetstekniska anläggningar såsom inbrotts-, inpasserings- och brandalarm.

  Avtalet gäller för tiden 2017-05-01–2020-04-30.

  Ladda ned och läs överenskommelsen med STANLEY Security Sverige AB om det nya karensavdraget och vad som gäller påLarm- och Säkerhetsavtalet.
  Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01.

 • Elektroskandiaavtalet (298 kB)

  Elektroskandiaavtalet är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening. Avtalet gäller främst för de som jobbar på Elektroskandia Sverige AB. Medlemmarna som går under Elektroskandiaavtalet reparerar framförallt vitvaror som kyl och frys, tvättmaskiner med mera, antingen på verkstad eller hos slutanvändare.

  Avtalet gäller för tiden 2017-10-01–2020-09-30.

 • Manpoweravtalet (3,76 MB)

  Manpoweravtalet är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och Manpower El & Tele AB. Medlemmarna som går under avtalet jobbar på företaget Manpower EL & Tele AB med bemanningsverksamhet. Manpoweravtalet är en företagsanpassning av Installationsavtalet enligt Installationsavtalet 1 Kap § 7. Vilket betyder att även Installationsavtalet gäller med de tillägg och förändringar som finns i Manpoweravtalet.

  Avtalet gäller för tiden 2018-01-01–2020-12-31.

 • Radio & TV-avtalet (1,38 MB)

  Kollektivavtalet för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. De som går på avtalet utför reparations och servicearbeten antingen på firmans verkstad eller direkt hos kunden inom radio-, television-, data- och elektronikteknik.

  Avtalet gäller för tiden 2017-06-01–2020-05-31.

Uppdaterad: