Fotograf: Anna Ledin Wirén

Vad kostar det att vara medlem?

Om du är anställd på en firma med kollektivavtal betalar du procentuellt på din lön. Procentsatsen ligger på 1,9% av din lön. Procentsatsen varierar lite beroende på vilket avtal företaget har tecknat. Går du på Installationsavtalet betalar du även 0,5% i ackordskontrollavgift. Har företaget inget avtal så hamnar du på en fast avgift på 715 kr/månad eller om du jobbar på ett företag där avtalsteckning pågår blir avgiften 290 kr/månad.

Hur mycket betalar jag i medlemsavgift när jag är pensionär?

Är du pensionär så är avgiften 290 kr i månaden. Pensionärer födda före 1925 är avgiftsbefriade.

Hur mycket betalar jag i avgift när jag studerar?

När du studerar och inte får någon lön från din arbetsgivare får du ett inbetalningskort beroende på din inkomst. Om din bruttoinkomst är mer än 14 554 kr betalar du 435 kr i månaden. Om din bruttoinkomst är mindre än 14 554 kr betalar du 290 kr i månaden.

Hur mycket betalar jag i avgift när jag går i gymnasiet (studerandemedlem)?

Det är gratis att vara studerandemedlem.

Hur mycket betalar jag i medlemsavgift när jag är arbetslös?

Är du arbetslös så betalar du 290 kr i månaden.

Hur mycket betalar jag i medlemsavgift när jag är föräldraledig? 

När du är föräldraledig och inte får någon lön från din arbetsgivare får du ett inbetalningskort beroende på din inkomst. Om din bruttoinkomst är mer än 14 554 kr betalar du 435 kr i månaden. Om din bruttoinkomst är mindre än 14 554 kr betalar du 290 kr i månaden.

Hur mycket betalar jag i medlemsavgift när jag är sjukskriven?

När du är sjukskriven och inte får någon lön från din arbetsgivare får du ett inbetalningskort beroende på din inkomst. Om din bruttoinkomst är mer än 14 554 kr betalar du 435 kr i månaden. Om din bruttoinkomst är mindre än 14 554 kr betalar du 290 kr i månaden. 

Hur mycket betalar jag i avgift när jag gör grundläggande militär utbildning (GMU)?

När du gör grundläggande militär utbildning (tidigare värnplikt) betalar du 290 kr i månaden.

Hur mycket betalar jag i medlemsavgift om jag är utländsk medborgare som är utstationerad i Sverige?

Avgift för utländsk medborgare som är utstationerad i Sverige hanteras enligt stadgarna § 5, mom 6. Läs stadgarna här.

Anmälan ändrad medlemsavgift

Fyll i formuläret om din arbetssituation har ändrats för att få rätt avgift!

Kryssa i det alternativ som stämmer för din situation (Obligatorisk)
Jag vill att någon kontaktar mig för att prata om hur facket kan vara till stöd i min nya situation.
Granskad: