Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2021-04-01–2022-03-31. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.”

Ackord kr/tim/Verksamhetskrets 2021-04-01–2022-03-31

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2021-04-01–2022-03-31. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.”

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2021-04-01–2022-03-31. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.”

 

 

Granskad: