Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2020-07-01–2021-06-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet.

Ackord kr/tim/Verksamhetskrets 2020-07-01–2021-06-30

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2020-07-01–2021-06-30

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2020-07-01–2021-06-30

 

 

Granskad: