Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar

Ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar. Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2020-10-01–2021-09-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet

Ackord kr/tim/Verksamhetskrets 2020-10-01–2021-09-30

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2020-10-01–2021-09-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet

Diagrammet visar ackordsnittet på inlämnade ackordssedlar under perioden 2020-10-01–2021-09-30. I stapeln "Alla" visas rikssnittet i förbundet

 

 

Granskad: