Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Elektrikerna är geografiskt indelat i 11 verksamhetskretsar, ofta förkortat VK. Varje medlem tillhör en verksamhetskrets och vilket avgörs efter var medlemmen jobbar. I verksamhetskretsen arbetar fackligt förtroendevalda som är utsedda av medlemmarna i respektive verksamhetskrets.

Verksamhetskretsen har till uppgift att utföra det som beslutas i förbundsstyrelsen och av det centrala representantskapet. Deras främsta uppgift är att se till så att medlemskapets värde förbättras på både kort och längre sikt.

Verksamheten leds av det verkställande utskottet, VU, med en Verksamhetsledare och dess ledamöter. Det är hit du vänder dig när du har frågor som gäller studier, ackord, arbetsmiljö, organisationen i förbundet med mera. Det är även hit du vänder dig om du har ett behov av utbildning inom dessa områden.

Det går alltid bra att höra av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se så ser vi till att du får prata med rätt person. Du hittar också kontaktuppgifter till de förtroendevalda under respektive verksamhetskrets.

vk_8 vk_26 vk_2 vk_10 vk_31 vk_1 vk_16 vk_21 vk_15 vk_28

Uppdaterad: