Fotograf: Diana Oldenburg

Kontaktuppgifter till anställda på Förbundskontoret

Förbundskontoret ligger i Stockholm. På Förbundskontoret finns förbundets ledning och här bedrivs central verksamhet inom förhandling, kommunikation, studieverksamhet, ekonomi och administration.

Om du som medlem vill kontakta Elektrikerna hör i första hand av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Granskad: