Fotograf: Anna Ledin Wiren

Kontaktuppgifter till anställda

Elektrikerna är organiserat i ett förbundskontor, 4 regioner runt om i landet samt ett medlemscenter och ett administrativt center.

På förbundets kontor finns anställda och du hittar kontaktuppgifter till dem under respektive kontors rubrik.

Region Syd Region Väst Region Mitt Region Nord

 

Förbundskontoret

Medlemscenter

Administrativt Center

Uppdaterad: