Fotograf: Anna Ledin Wirén

Fackklubb på arbetsplatsen

Allt fackligt arbete utgår från klubben och dess medlemmar. Det är på företaget och arbetsplatserna som det fackliga arbetet ger direkt medlemsnytta.

Att bilda en klubb på arbetsplasen ger dig och dina arbetskamrater många många fördelar som till exempel möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, insyn i vad företaget planerar för framtiden, samt möjligheten att bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten.

Med klubb på arbetsplatsen väljer medlemmarna vilka som ska vara deras representanter (förtroendevalda) i klubben. Dessa ges ansvaret att se till så medlemmarnas intressen tas tillvara på. Det kan handla om allt från arbetsmiljö, försäkringsfrågor eller att anmäla till fackliga utbildningar vid behov. Allt beror på hur stor klubben är och vilka ambitioner som finns med verksamheten på respektive företag.

Klubbar och förtroendevalda är förbundets viktigaste instrument när det gäller att få reda på vad som händer i organisatioen. Det är även organisationens nätverk när förbundet vill ha ut information om vad som händer i omvärlden och berör medlemmarna.

Om du och dina arbetskamrater funderar på att starta en klubb på företagetkan du läsa mer om hur ni går tillväga här:

Att starta en klubb

Uppdaterad: