Kravväxling på Kraftverksavtalet

Fotograf: Tina Nordling

Viktiga dokument

I en Avtalsrörelse finns det en del viktiga dokument som är bra att hålla koll på. Våra krav och arbetsgivarorganisationernas motkrav till exempel.

När avtalsperioden är på väg att ta slut så tar vi reda på vad våra medlemmar vill förändra och förbättra i kollektivavtalet. Dessa lämnar vi över som krav till våra motparter, som i sin tur har sina krav mot oss.

Efter det startar förhandlingarna för att få till ett nytt avtal som båda parter godkänner och förbinder sig att följa under kommande avtalsperiod.

Uppdaterad: