Fotograf: Anna Ledin Wirén

Rapportera in potentiella konfliktobjekt

Här kommer du som vill kunna hjälpa till och rapportera in konfliktobjekt inför eventuell strejk under 2023 års avtalsrörelse. Det vill säga hur många medlemmar finns det på din arbetsplats som kan plockas ut i strejk vid en eventuell konflikt för att sätta tryck på förhandlingarna?

Inrapporterade konfliktobjekt måste ha ett slutdatum som sträcker sig fram till minst årets slut.

Alla uppgifter som lämnas in är konfidentiella, ingen utomstående kommer få reda på att det är du som har skickat in konfliktobjektet. Dina personuppgifter kommer bara sparas så länge avtalsrörelsen 2023 pågår, därefter raderas personuppgifterna från våra system. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras här: www.sef.se/gdpr.  

Behöver du hjälp med att fylla i konfliktobjektet kontakta din lokala avdelning eller lämna konfliktobjektet direkt till en ombudsman.

Rapportera in konfliktobjekt

Uppgifter om min arbetsgivare och arbetsställe/filial/avdelning:


Uppgifter om arbetsplatsen jag för tillfället jobbar på:

Konfliktkänslighet (hur pass mycket påverkas andra av konflikten) (Obligatorisk)
Konfliktvilja (hur pass mycket är montörerna villiga att strejka) (Obligatorisk)

Uppgifter om uppgiftslämnaren:

Granskad: