Aktuellt från Avtal 2023

Nedan visas alla nyheter som handlar om 2023 års avtalsrörelse. Då vi också använder oss mycket av Facebook, se till att följa Elektrikerna även där för att vara uppdaterad.

Färdigförhandlade kollektivavtal

Färdigförhandlade kollektivavtal

Här hittar du överenskommelserna mellan oss och arbetsgivarmotparten i 2023 års avtalsrörelse.

Hur går avtalsrörelsen till?

Hur går avtalsrörelsen till?

Elektrikerna tecknar kollektivavtal – avtal som reglerar dina anställningsvillkor. När kollektivavtalen ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse.

Informationsmaterial

Inför varje avtalsrörelse är vi ute och besöker arbetsplatser och berättar om våra och motpartens krav. På den här sidan samlar vi informationsmaterial som du kan ha som stöd vid samtalen.

Frågor & svar om avtalsrörelse

Här har vi besvarat några vanliga frågor om avtalsrörelsen. Vad är "märket"? Vad händer om vi inte kommer överens? Hur mycket är konfliktersättningen på?

Avtalsordlista

Märket, fredsplikt och blockad. I avtalsrörelsen används många ord som inte alltid är helt enkla att förstå vad de betyder. Här förklarar vi de vanligast orden.

Tidplan för avtalsrörelsen 2023

Tidplan för avtalsrörelsen 2023

Här kan du se händelserna för avtalsrörelsen 2023 i stora drag. Uppdatering sker löpande. Alla datumet är ännu inte fastställda.

Avtalskrav 2023

Här hittar du Elektrikernas avtalskrav i avtalsrörelsen 2020 samt våra motparters krav. Avtalskraven publiceras vartefter de växlas.

Kollektivavtal för framtiden

Elektrikerna har på sitt förbundsmöte 2022, fattat beslut om långsiktiga mål gällande våra kollektivavtal som kommer tas upp under flera avtalsrörelser.

Vilka förhandlar vi med?

Vilka förhandlar vi med?

Vem som är Elektrikernas arbetsgivarmotpart varierar beroende på vilket kollektivavtal vi förhandlar för. Här hittar du vilka vi förhandlar med.

Den svenska modellen

Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och anställningsvillkor.

Om vi inte kommer överens

Om förhandlingarna inte leder någonstans kan förhandlingarna trappas upp genom blockad eller strejk. Arbetsgivarna kan ta till stridsåtgärden lockout.

Rapportera in konfliktobjekt

konfliktobjekt

Här kan du som vill hjälpa till och rapportera in konfliktobjekt inför eventuell strejk under 2023 års avtalsrörelse.

Förbättringar i Kraftverksavtalet 2001–2020

Tack vare att vi haft en stark röst har Elektrikerna genom åren lyckats förhandla fram väsentliga förbättringar i våra kollektivavtal. Här kan du läsa några exempel från Kraftverksavtalet.

Tidigare avtalsrörelser

Tidigare avtalsrörelser

Hur uppkom avtalsrörelsen? Vad är det fackliga löftet? Och vad har vi fått igenom i de senaste avtalsrörelserna? Det får du svar på här!