Fotograf: Anna Ledin Wirén

Förtryckt avgiftslista

Här kan ni läsa om hur ni går tillväga när ni redovisar med alternativet förtryckt avgiftslista.

När du redovisar med förtryckt avgiftslista så kommer listan till företaget varje månad med uppgifter om de anställdas namn och personnummer, företagets namn, organisationsnummer, avgiftsperiod och även två spalter där summan per medlem ska fyllas i. 

Medlemsavgiften är för närvarande 1,9 % och under installationsavtalet tillkommer även en kontrollavgift på 0,5 %. Den procentuella medlemsavgiften ska alltid beräknas på den skattepliktiga bruttolönen. 

Avgiftslistan ska sändas till vår skanning på adress:

Svenska Elektrikerförbundet
Fe 1026
930 88 Arjeplog

Avgiften betalas in till förbundet med det OCR-nummer som finns på inbetalningkort som sänts ut tillsammas med listan. Förbundets plusgirokonto har nummer 92 45 04-4.

Granskad: