Fotograf: Anna Ledin Wirén

Egen avgiftslista

Här kan ni läsa om hur ni går tillväga när ni har valt att redovisa via egen avgiftslista.

Om ni väljer att redovisa på egen avgiftslista skall detta finnas med på listan:

  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Redovisningsperiod
  • De anställdas personnummer samt för- och efternamn
  • Redovisat belopp per anställd och även ett totalbelopp (om företaget tillhör installationsavtalet ska även en kontrollavgift redovisas i en separat spalt)

Listan sänds till vår skanning på adress:

Svenska Elektrikerförbundet
Fe 1026
930 88 Arjeplog

Avgiften betalas in till förbundet med det OCR-nummer som finns på inbetalningkort som sänds ut varje månad. Förbundets plusgirokonto har nummer 92 45 04-4.

Granskad: